Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä: 4.12.2017

1 Rekisterin pitäjä

Westerback Oy (Y-tunnus: 2650018-5)
PL 56, 00661 Helsinki
puh: 0207000605

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomas Nyberg Markkinointijohtaja
PL 56, 00661 Helsinki
puh: 0207417600

3 Rekisterin nimi

Westerback Oy Verkkokauppa

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Westerback Oy:n ja yrityksen samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi, sekä verkkokaupan tilausten käsittely ja toimitus.

Rekisteriä voidaan käyttää Westerback Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointitarkoituksiin. Lisäksi Westerback Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten valikoimat yhteistyökumppanit voivat saada Westerback Oy:ltä asiakkaan luvalla henkilötietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etunimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, asiointimyymälä sekä asiakkaan verkkokauppaostokseen liittyvät tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot kerätään asiakkaan täyttämästä yhteystieto-lomakkeesta Westerback Oy:n verkkokaupassa. Suoramarkkinointi- sekä sähköpostimarkkinointiluvat tallennetaan erikseen.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Westerback Oy voi luovuttaa tietoja Suomen lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Westerback Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin jos asiakas on tämän hyväksynyt. Westerback Oy:n valikoimat yhteistyökumppanit eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.

8 Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Westerback Oy voi luovuttaa tietoja lisäksi sellaisille EU:n / ETA:n ulkopuolella oleville yhtiöille, joiden kanssa on kirjallisesti sovittu Suomen tietosuojan tason noudattamisesta EU:n komission laatimien sopimuslausekkeiden mukaisesti.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Westerback Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yritysten henkilöstöllä on vaitiolo-velvollisuus liittyen kaikkiin asiakasrekisteritietoihin. Ainoastaan yksilöidyillä Westerback Oy:n työntekijöillä tai Westerback Oy:n lukuun tähän rekisteriin liittyen toimivilla on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys Westerback Oy järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti tehokkaasti, yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Asiakastietoihin pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Ainoastaan yksilöidyillä Westerback Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisterisovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on Westerback Oy:n myöntämä käyttöoikeus.